Рязане на дървета

         Близостта на дърветата до сградите в града много често при неблагоприятни климатични обстоятелства причиняват инцидентипадат клони, чупят керемиди, късат кабели за високо напрежение, причина са и за застрашаване живота на хората.                                                                    

        Понякога корените им разбиват основите на сградите, а увивните растения превземат изцяло фасадите. Тогава се налага рязане или коригиране на дървото.

         Рязането на дърво понякога се оказва доста сложна операция предвид близостта до други обекти, кабели за високо напрежение, височината на самото дърво, сложността на отношенията между съседите и т.н.

 Sportuvam.info разполага със специалисти, които оглеждат местоположението на дървото, преценяват какво е необходимо в случаякастрене, оформяне или отрязване на дървото. 

Рязането на дърво е крайна мярка и е съобразена с предписанието на съответните органи