Тиймбилдинг мероприятия

„Да се учим и откриваме приятели, докато играем и се забавляваме, това е team building”.

 

Програмите ни за тиймбилдинг са максимално точно подбрани и съобразени с възможностите на играчите. Тиймбилдинг е мястото, където се толерират оригиналните идеи, нестандартното мислене и справяне с проблемите, които възникват по време на оспорваните  и динамични игри.

Подготовката ни за всеки тренинг изисква минимум 10 дни и включва: предварителна среща за дефиниране на целите, определяне на времетраенето и мястото на провеждане; формиране на инструкторския екип от квалифициран екип; детайлно разработване на програмата, съобразно целите, броя и възрастта на участниците; уточняване и подготовка на цялостната логистика на тренинга.

В края на тиймбилдинга се придобива точна представа за ситуацията в дадената група, за ролята и приноса на всеки неин член. Усвояват сe алтернативни стратегии за справяне с конфликтите, засилва се чувството за принадлежност към групата и се спомага за набелязване на общи цели за развитие на организацията.

Тиймбилдинг, организиран от нас, може напълно да премахне от вашите отговорности дейности като транспорт, храна, застраховки, кафе паузи и други. Той може да се проведе в район със значими туристически и културни забележителности. Ние сме вашият надежден партньор.